Moestuin in de buurt

De grond is bewerkt

Advertenties

Vrijdag 20 maart, deels tijdens de zonsverduistering, is het gras omgespit en de grond gefreesd en geschikt gemaakt voor onze moestuinen.

Advertenties

Advertenties